Google Translate;

Dear users!

The use of filtering user accounts created in connection with development, and was set up at the same time.
Now you take it so serious that the user account using rules, for this breach of the account (s) may result in loss of (k).
As of today entered the following rules apply:
- A user account, and only allowed to log on a machine that is not used by another member of the site (one machine acc = 1)
- It is prohibited for any purpose other accountjába to enter the same user (otherwise, all access is deleted immediately)
- An IP address, of course, continue to be more access to use, but only if each user a separate computer to it (for all users to indicate that the avoidance of doubt, by the Options / Extra / Staff section of the "Message staff "written in pits could do it - this is also a signal failure may result in loss of user accounts)
- A maximum of 10 users access to oszthattok (take more users to share the account may result in the loss)
- The accounttal allowed to enter at your own risk an open network (Internet cafe, open wifi, etc ...)
- A user account without a premium subscription for up to 10 place / device to be used (this is exceeded, a warning the first time, while a second person to receive a ban)
Users who are currently holders of multiple access, we can now offer them a chance to all but one (which they want to keep) all of their access removed. So, they ONLY click on this link, subject to the above changes to the rule applies.
The affected users if they do not meet the felszólításunknak, I urge them all goodbye hozzáférésüktől.

Original;

Kedves felhasználók!

A felhasználói fiókok használatának szűrésével kapcsolatos fejlesztés elkészült, s azzal egyidejűleg beüzemelésre került.
Mostantól tehát vegyétek komolyabban az accountok használatával kapcsolatos szabályzatot, mert ennek megszegése a fiók(ok) esetleges elvesztését eredményezheti(k).
A mai naptól az alábbi szabályok léptek érvénybe:
- 1 felhasználói fiókkal csak és kizárólag olyan gépen engedélyezett a belépés, amelyet nem használ egy másik, az oldalunkon regisztrált felhasználó (1 gép = 1 acc)
- Tilos bármilyen céllal más accountjába belépni egyazon felhasználónak (ellenkező esetben mindegyik hozzáférést azonnal töröljük)
- Egy IP-címről természetesen továbbra is lehet több elérést használni, de csak abban az esetben, ha minden felhasználó külön gépről teszi azt meg (minden felhasználónak jeleznie kell ezt a félreértések elkerülése végett, melyet a Beállítások / Extra / Staff résznél az "Üzenet a Staffnak" boxba írva tehettek meg - ezen jelzés elmulasztása szintén a felhasználói fiókok elvesztését eredményezheti)
- 1 elérést maximum 10 felhasználóval oszthattok meg (az előírtnál több felhasználóval való megosztás az account elvesztését vonhatja maga után)
- Az accounttal csak saját felelősségre léphettek be nyílt hálózatból (internet kávézó, nyílt wifi, stb...)
- 1 felhasználói fiók prémium előfizetés nélkül maximum 10 helyről/eszközről használható (ennek túllépése esetén először figyelmeztetésben, míg második alkalommal kitiltásban részesül az illető)
Azon felhasználók, akik jelenleg is több elérés birtokosai, számukra biztosítunk most egy lehetőséget, hogy egy kivételével (amelyet szeretnének megtartani) töröljék az összes hozzáférésüket. Tehát, KIZÁRÓLAG azok kattintsanak erre a linkre, akikre a fentebb írt szabályváltoztatás vonatkozik.
Az érintett felhasználók amennyiben nem tesznek eleget a felszólításunknak, úgy ők az összes hozzáférésüktől búcsút inthetnek.