Google Translate;

Dear users!

In the past few days have changed for security reasons, close to 1000 user's password, do so now would like to explain:

The Monkey developer dropped by nearly 30,000 user's password, which, unfortunately, more than 1,000 users used the same password here as well. In these case the user had to change our password to prevent unauthorized access into the hands of the. The source of information, of course, will not be published, but his help is gratefully acknowledged. The affected staff were notified of the changes effected by the password, what to do or how to get back to the account.

We would call the attention of those concerned that the accounts on the recovery after the change the password received from us, but by no means the ago,.

In particular we would like to once again draw your attention to the security of the account because it is your responsibility to protect you!

Precaution, we recommend:

• Periodically change the password
• Do not use any of the same password for multiple locations
• Always use to separate e-mail address, and password for all pages
• Try to use any complicated passwords (to include small and capital letters, numbers, or special characters, etc.).

If you see it, other than that you can also use the user account, you can do the following:

• Change Password
• Passkey exchange in settings
• Changing the password used in the e-mail account


Original;

Kedves felhasználók!

Az elmúlt napokban biztonsági okokból megváltoztattuk közel 1.000 felhasználó jelszavát, erre szeretnénk most magyarázatot adni:

A Majomparádé egyik fejlesztője által kikerült közel 30.000 felhasználó jelszava, melyből sajnos több, mint 1.000 felhasználó ugyanazt a jelszót használta itt is. Ezeknél a usereknél kellett jelszót változtatnunk, hogy nehogy illetéktelenek kezébe kerüljön a hozzáférésük. Az információ forrása természetesen nem publikus, de ezúton is köszönjük a segítségét. Az érintettek kaptak értesítést a staff által eszközölt jelszóváltoztatásról, illetve a teendőkről, hogy hogyan kaphatják vissza az accountjukat.

Felhívnánk az érintettek figyelmét arra, hogy az accountjuk visszaszerzése után a tőlünk kapott jelszót változtassa meg, de semmiképp sem az azelőttire.

Kiemelten szeretnénk ismételten felhívni a figyelmeteket az accountotok biztonságára, ugyanis a ti felelősségetek annak megóvása!

Óvintézkedésként javasolt:

• Bizonyos időközönként változtassatok jelszót
• Soha ne használjatok azonos jelszót több helyen
• Mindíg különböző jelszót hasznájatok email címnél és bármilyen oldalnál
• Lehetőleg bonyolult jelszavakat használjatok (tartalmazzon kis- és nagybetűket, számokat, esetleg speciális karaktereket, stb.)

Ha úgy látjátok, hogy tudtotokon kívül más is használja az accountotokat, akkor a következőket kell tenni:

• Jelszó megváltoztatása
• Passkey-csere a beállításoknál
• Jelszó megváltoztatása az itt használt email fiókon