OTWARTA REJESTRACJA


Powiadomcie znajomych
* Przypominamy, nowe konta obejmuje okres próbny!
* Na PS możesz posiadać tylko 1 konto, założenie następnego skutkuje banem wszystkich kont z IP!


Translate:

REGISTRATION OPEN


Powiadomcie friends
* As a reminder, the new account includes a trial!
* The PS You can have only one account, assume the following results in a ban of all accounts of the IP!