Nhân dịp chuyển tên miền mới Freeleech 3 ngày và một số tài khoản sẽ được mở lại.


Nhân dịp chuyển tên miền mới Freeleech 3 ngày (21/05/2015 - 23/05/2015) và một số tài khoản bị khóa sẽ được BQT check lại hồ sơ đủ điều kiện sẽ được mở hoạt động trở lại. (Danh sách các tài khoản thoát khỏi đảo robinson sẽ được công bố sau 3 ngày freeleech)

Translate:

On the occasion of new domain transfers Freeleech 3 days and some accounts will be reopened.


On the occasion of new domain transfers Freeleech 3 days (21/05/2015 - 05/23/2015) and some will be locked account records check BQT eligible activities will be open again. (List account robinson island escape will be announced after 3 days freeleech)