Results 1 to 4 of 4

Thread: RIP Sparvar

 1. #1
  Nirtro's Avatar
  Join Date
  May 2015
  Last Online
  Posts
  1,371
  Post Thanks / Like

  RIP Sparvar

  Unfortunate to report that Sparvar.org is dead.

  PHP Code:
  Återigen har Henrik Pirate Pontén visat att Sparvar.org är en stor nagel i ögat för Rättighetsalliansen.
  Det har visat sig att han via mailkontakt begärt ut uppgifter från  Cloudflare för att kunna spåra den riktiga platsen för servern som  hostar Sparvar.

  Vi väljer att stänga sidan nuvi vet inte vad som kommer att hända med Sparvarframtiden är oviss.
  En sak är dock säkersparvars plats på den svenska trackerscenen kommer bli svår att slå om ens möjligt i dessa tider.

  Efter att ha sett konversationer mellan Rättighetsalliansen och  serverproviders/Cloudflare så vill vi uppmana staff på andra svenska trackers att tänka över om risken dem tar verkligen är värt det.
  Allt som krävs är ett mail till Cloudflare och sedan har dem IP direktvi hoppas att ni inte har era servrar direkt bakom Cloudflare vilket innebär en stor säkerhetsrisk.
  Vi hoppas och tror att ni kör någon form av reverseproxy.

  Vi vill också påpeka att inga uppgifter/data har nått rättighetsalliansendet är vi själva som står för nedstängningen

  Till er som nyligen donerat via spendon vill vi också säga att de senaste donationerna inte är inlösta
  De är alltså fullt användbara till annat.
  Vi i staff tackar alla användare för denna tidvi ses säkert igen

  // Sparvar Staff

  PsKänslor över detta skickas tillhidden@hidden.hidden 
  Translate:

  PHP Code:
  AgainHenrik Pirate Pontén shown that Sparvar.org is a major thorn  in the side of the Right Alliance.It has been shown that he asked out  via e-mail contact information from CloudFlare to track the real  location of the server hosting the Sparrows.

  We choose to turn the page nowwe do not know what will happen to  Sparrowsthe future is uncertain.One thing is for sure thoughsaving  the place on the Swedish tracker scene will be hard to beat if even possible in these times.

  After seeing the conversations between the Right Alliance and server providers CloudFlare so we urge staff at other Swedish trackers to think about the risk they take is really worth it.All that is required is an email to CloudFlare and then have them IP  directlywe hope that you do not have your servers directly behind  CloudFlare which means a big security risk.We hope and believe that you  are running some kind of reverse proxy.

  We would also point out that no information data has reached the right allianceit is we ourselves who stands for shutdown

  To those who recently donated through spendon we also want to say that  recent donations are not redeemed
  They are therefore quite useful to  others.Wethe staff would like to thank everybody for this timewe  have seen safe again

  // Sparvar Staff

  PsFeelings about this sent tohidden@hidden.hidden 

 2. #2
  TiZPhile's Avatar
  Join Date
  Sep 2014
  Last Online
  13-09-2015
  Posts
  297
  Post Thanks / Like
  RIP.. :sad

 3. #3
  GODFATHER's Avatar
  Join Date
  May 2012
  Last Online
  Yesterday
  Location
  Europe
  Posts
  4,829
  Post Thanks / Like
  Shit :/ big lose for us
  RIP
  Together we will change the world of private torrent trackers, just like we did in the past. I'm torrenting since 2010, and I will stop when I die.

 4. #4
  Nirtro's Avatar
  Join Date
  May 2015
  Last Online
  Posts
  1,371
  Post Thanks / Like
  Another good tracker gone in this week

Similar Threads

 1. Sparvar
  By MaLiFiCentTIZ in forum BitTorrent News
  Replies: 0
  Last Post: 29-05-2015, 03:35 PM
 2. Sparvar x2
  By GODFATHER in forum Tracker Giveaways
  Replies: 10
  Last Post: 07-05-2015, 09:30 PM
 3. SParvar : News
  By hdlife in forum BitTorrent News
  Replies: 0
  Last Post: 30-03-2013, 07:33 AM
 4. Replies: 1
  Last Post: 31-08-2012, 10:18 AM
 5. Downtime - Sparvar
  By devil hunter in forum BitTorrent News
  Replies: 0
  Last Post: 30-06-2012, 05:10 PM

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •