La mulţi ani, FileList!

A mai trecut un an, un an în care v-am oferit diverse materiale care v-au satisfăcut poftele, curiozitatea și poate în unele cazuri chiar v-au ajutat să ieșiți dintr-o stare proastă.
8 ani, 8 ani au trecut în total, 8 ani în care, în mod repetat, am fost puși la pământ și testați, dar de fiecare dată am reușit să ne ridicăm! Acea vorbă, "Ce nu te omoară, te face mai puternic!", s-a dovedit că se aplică și în cazul nostru. În acest an am efectuat upgrade-uri la aproximativ tot ce înseamnă FileList, de la server până la tracker, site și chiar staff. Totul a fost adus într-un stadiu mai apropiat de ceea ce considerăm perfecțiune și dorim să avem.

Voi, userii, sunteți cei care fac acest tracker să funcționeze și aici nu mă refer la donații, cu toate că și acelea ajută. Donațiile țin doar serverele în picioare, staff-ul însă e ținut în picioare de voi, de atitudinea voastră și de faptul că sunteți alături de noi la bine și la rău. Noi, staff-ul, de la Intern până la SysOp, facem asta pentru voi și aș putea să garantez că dacă nu ați fi oamenii super care sunteți, ar scădea și calitatea materialelor pe care vi le livrăm și pe care încercăm s-o înbunătățim pe zi ce trece. Evident că au fost și vor fi suficienți "hateri", dar tot ce pot să le zic e: FileList leads, others follow!

Eu zic să sărim peste pagini întregi de povești și să aruncăm o privire peste noile implementări și concursurile/event-urile care vor avea loc în perioada 01.09 - 07.09:

New features
Sistemul de reputație - Este un mod de a măsura calitatea unui membru al acestei comunități.Mai multe informații!
Clasa Elite - O clasă nouă dedicată celor care au fost alături de noi pentru cel puțin 4 ani. Elite Zone - Mai multe informații!

Events
IRC extra FLC - Zilnic începând din 04.09 până pe 07.09, FLC-ul de bază obținut din idle este înmulțit cu numărul zilei;
VIP & Elite zone Free - Începând din 01.09 până pe 07.09, secțiunile VIP zone, Elite Zone și VIP fun sunt deschise tuturor;
Global FreeLeech - Începând din 01.09 până pe 07.09, toate torrrentele urcate beneficiează de FreeLeech.
50% reducere la cadourile surpriza - Astăzi, 4 septembrie, cadourile surpriză din Shop pot fi cumpărate pentru 2500 FLCoins, în loc de 5000.
Custom Title - Astăzi, 4 septembrie, preţul unui CT este de doar 1 FLCoin în Shop.

Competitions
Vizitați sectiunea concursuri, concursurile active sunt marcate ca Sticky și apar primele.


Translate:
Happy birthday, FileList!
He's been a year, a year in which we have provided various materials that have satisfied appetites, curiosity and may in some cases have helped to exit a bad state.
8 years old, eight years have passed in total, eight years where, repeatedly, I was put down and tested, but each time I managed to get up! That word, "What does not kill you makes you stronger," proved that apply in our case. This year we made some upgrades to all means FileList, from server to tracker, website and even staff. Everything was brought to a state closer to what we believe and we want perfection.

You, the users, are the ones who make this tracker to work and I do not mean to donations, with all that that aid. Donations servers just keep standing, but staff is kept standing by you, your attitude and the fact that you are with us in good times and bad. We, the staff, from domestic to SysOp, do this for you and I can guarantee that if you were not people super that you would fall and quality of the materials that we deliver and that we try to improve our day passing. Obviously that they have been and will be enough "hater," but all I can tell them is: FileList leads, others follow!

I say skip whole pages of stories and take a look over the new implementations and contests / event sites that will take place from 01.09 - 07.09:

New features
Reputation System - is a way to measure the quality of a member of this comunităţi.Mai more information!
Elite Class - A new class dedicated to those who have been with us for at least 4 years. Elite Zone - More information!

Events
FLC extra IRC - daily from 04.09 until 07.09 onwards, the basic FLC obtained from idle multiplied by number of days;
Elite VIP & Free zone - from 01.09 until 07.09, Sections VIP areas, VIP Elite Zone and fun are open to all;
Global freeleech - from 01.09 until 07.09, all boarded torrrentele benefits from freeleech.
50% discount on surprise gifts - Today, September 4, surprise gifts can be purchased from Shop FLCoins 2500, instead of 5000.
Custom Title - Today, September 4, the price of a CT is only 1 FLCoin in Shop.

Competitions
Visit the competitions, they are marked as 'active' Sticky and appear first.