Știrea zilei

Torrent-ele trebuie să fie descărcate complet – adică 100 % (inclusiv fişierele .nfo, .jpg, .url, etc.). Nu este acceptată descărcarea parţială. Odată cu descărcarea parţială vine ocuparea slotului şi imposibilitatea eliberării acestuia la terminarea sarcinii de seed. Excepţie fac pack-urile mai mari de 5 GB. La un asemenea pack trebuie să rămâneţi la seed până când upload-ul la acel torrent va fi egal cu download-ul.


Translate:

Tip of the Day

Torrent-they must be fully discharged - ie 100% (including .nfo files, .jpg, .url, etc.). It does not accept partial unloading. With partial unloading slot comes occupation and its failure to end pregnancy issue of seed. Exceptions are packs larger than 5 GB. In such a pack must remain seeding until the upload at the torrent will be equal to the download.