Otwarta Rejestracja!

STAFF HQS postanowił na jakiś czas ponownie otworzyć rejestracje na naszej stronce! Prosimy Was byście przekazali tę informację Waszym dobrym znajomym, którzy chcieliby dołączyć do Naszej społeczności! Rejestracja będzie przebiegać według następujących zasad:

1. Rejestracja będzie otwarta od 07.09.2015 do ????? ZOBACZYMY JAK DŁUGO!
2. Kategorycznie odradzamy zakładanie kont na HQS z PROXY, każda osoba, która podejmie taką próbę i zostanie na tym przyłapana straci odrazu konto, uprzedzamy, że każde nowo założone konto będzie pod tym kątem weryfikowane!
3. Zakazuje się zakładanie multikont, oczywiście łamanie tego zakazu grozi również natychmiastowym banem na stronie!
4. Nowych userów zapraszamy do zapoznania się z FAQ, nie jest tego tak dużo a pozwoli Wam spędzić z nami sporo miłych chwil

To tyle, nowym użytkownikom życzymy samych przyjemności na HQS, z naszej strony oferujemy rippy w najlepszej jakości i nie tylko! Zapraszamy!

Pozdrawiamy i w razie jakichkolwiek pytań prosimy klikać do naszej ZAŁOGI!

PS: Najpóźniej do soboty na stronie pojawi się nowa oferta dla DONATORÓW, póki co możecie jeszcze korzystać z naszej oferty wakacyjnej, szczegóły w newsie poniżej

PS2. Jeśli do 16.09.2015 zbierzemy 120 % dotacji to do końca września na stronie będzie wprowadzony
Translate :

Open registration!

STAFF HQS decided to temporarily re-open registrations for our a Party! We ask you to passed this information to your good friend who would like to join our community! Registration will take place according to the following rules:

1. Registration will be open from 07/09/2015 to ????? SEE HOW LONG!

2. categorically advise against establishing accounts HQS from PROXY, any person who makes such attempt and is on the loose immediately caught account, be warned that any newly created account in this respect will be reviewed!

3. It is prohibited to the establishment of multi-accounts which, of course breaking this prohibition also threatens an immediate ban on !

4. New userów invite you to read the FAQ, is not it so much and will allow you to spend with us a lot of nice moments That's enough new users wish much pleasure to HQS, on our part, we offer the best quality Rippy and more! Welcome ! Greetings and if you have any questions please click through to our crew!

PS: at the latest on Saturdays there is a new offer for donors, as long as you can still enjoy our holiday, the details in a news than the PS2. If 9/16/2015 collect 120% It grants the end of September on the page will be introduced