2015-09-14 - Zmiany w załodze.

Drodzy Użytkownicy DS.
Ze smutkiem informujemy, że grono załogi opuścili Ubik i RezulT.
Jak zwykle bywa powodem jest brak czasu. Dobre wiadomości są jednak takie,
że zarówno Ubik, jak i RezulT w miarę możliwości będą wspierać naszą stronę swoją pracą poza załogą.

Dziękujemy im za wspólnie spędzone lata w załodze i mamy nadzieję, że kiedyś
do nas wrócą.

załoga DS


Translate :

2015-09-14 - Changes in the crew.Dear Members DS.
Sadly inform you that a bunch of the crew left the Ubik and result.
As usual reason is lack of time. The good news, however, are such
that both Ubik, as a result, as far as possible will support our site with their work outside crew. We thank them for their years together in the crew and we hope someday to return us. Crew DS