Προσκλησεις

Οι εγγραφές με προσκλήσεις είναι ανοιχτές για να προσκαλέσετε τους φίλους σας.Power Users και άνω μπορούν να στείλουν προσκλήσεις. Σας υπενθυμίζουμε ότι η πρόσκληση είναι ενεργή μόνο για 3 ημέρες από την ημέρα αποστολής. Μετά το 3 ήμερο διαγράφεται αυτόματα και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Επιλέξτε τους προσκεκλημένους σας με σύνεση και ενημερώστε τους έγκαιρα ότι τους στείλατε πρόσκληση!

Translate

Invite

Registrations are open via invitations, so to invite your friends. Power Users and higher ranks can send invitations. We remind you that the invite is only active for three days from the day that was sent. After 3 days, if no used, invite is automatically deleted and can not be used any more. Select your invitees wisely and let them know in time that you have sent them the invitation!