NextGen flytter til et nyt domæne!
(Yep! Du læste rigtigt!)Siden åbningen i 2010, har du kunnet finde os på adressen https://nxtgn.org,
men snart slipper du for at skrive et af bogstaverne, nemlig det lille t i midten!

FREMOVER HEDDER VORES DOMÆNE HTTPS://NXGN.ORG


Translate

NextGen move to a new domain!
(Yep! That's right!)Since opening in 2010, have you been able to find us at https://nxtgn.org, but soon you will not have to write one of the letters, namely the small ten middle! FUTURE IS CALLED OUR DOMAIN HTTPS://NXGN.ORG