Hír létrehozva 2 órája:Hírt olvasottnak jelölni!
SpOoKy DaYz 2015 -
Hozzászólok a fórumban!

Ismét elérkezett a rémségek éjszakája... a zombi- és boszorkányhadak fő célpontjai lettünk az idei évben is. Ahogy telnek az évek, a sikertelen támadások egyre nagyobb agressziót, éhséget és bosszúvágyat váltanak ki fő ellenségeinkből... egy cél lebeg a szemünk előtt: meggátolni őket tervük kivitelezésében! Ma estétől kezdve tehát senki sem érezheti magát biztonságban, mivel idén is kezdetét veszi a felhasználóink körében nagy sikernek örvendő
Azoknak, akik a közelmúltban csatlakoztak oldalunk felhasználótáborához, íme egy rövid ismertető az eseményről:
A rémségek újabb ördögi eszközöket használva lendültek támadásba, és vették át az irányítást: új védelmi vonalat építettek maguknak, majd azonnal elkezdték tökökkel, és egyéb figurákkal bombázni az oldalt. Arra kérünk benneteket, hogy közös összefogással erősítsük meg védelmünket! Amennyiben időben elkapjátok ezen figurákat, úgy az oldal nem látja ennek komoly kárát, ellenkező esetben beláthatatlan következményei lesznek a csatának!
Segítségetek természetesen nem marad jutalom nélkül, de ügyeljetek arra, hogy az idei termés között is akad néhány különösen veszélyes figura!

A legtöbb figurát elkapó felhasználók a támadások visszaverését követően jutalomban részesülnek. Az elérhető jutalmak nevezetesen az alábbiak:
• Az 500 legtöbb figurát elkapó felhasználó jutalma 1000 pont!
• A 100 legtöbb figurát elkapó felhasználó jutalma 1 hónap Legend rang, továbbá 1000 pont!
• Aki legalább a figurák 93%-ának visszaverésében segít, 1 év Legend rangot, 2000 pontot és egy színesSpooky Master egyéni rangot kap ajándékként!

Azon felhasználóinknak, akik egyszer sem lépték túl a hónap végén a rangjuknak megfelelő Hit'n'Run lehetőségek számát, 2000 pontot ajándékoztunk. Akik egyszer éltek a lehetőséggel, 1500 pontot kaptak, akik kétszer, azok pedig 1000 ponttal lettek gazdagabbak.

Ha beszélgetni támad kedvetek játékostársaitokkal, keressétek fel
IRC csatornánkat!

Külön köszönetet szeretnénk mondani néhány felhasználónknak, akik nélkül nem jöhetett volna létre az idei Spooky Dayz: bady26, BaTTLeFaN14, Bookember, Chamea, DshadoW, foxi69, Grimm, Happydoll, iBRLCode, ikszi, kicsi1030, konikan, L4ce, Leckie, nikosssz, Ptesza, skrillex08, Sytix2, thotben.

Soha ne vigyétek túlzásba a játékkal töltött időt! Fordítsatok kellő időt a pihenésre, alvásra!


Translate :

News 2 hours ago Created:News to be marked as read!
Spooky Dayz 2015 - Add a comment in the forum!

Again came the horrors of the night ... and zombi- boszorkányhadak became the main target for this year as well. As the years pass, the failed attacks increasing aggression, hunger and desire for revenge provoke major ... ellenségeinkből a goal in front of our eyes: they are prevented from carrying out their plan! Today ranging from evening Thus no one can feel secure because this year it will begin enjoying great success among users
For those of you who have joined recently by our site users camps, here is a brief description of the event:
the horrors using new diabolical devices swung the offensive and took control of new defense line built themselves and then immediately began pumpkins, and other figures bomb site. We ask you to joint collaboration to strengthen our defenses! If time elkapjátok these figures, so the page does not feel that this is a serious detriment, otherwise it will have unforeseeable consequences for the battle!
Help ye certainly not go unrewarded, but Pay Attention to the fact that it has some particularly dangerous character! In this year's crop of most of the figures catcher After beating back attacks on users of prizes. The available awards, namely the following: • The 500 Most figure catcher user rewarded with 1000 points! • The 100 Most figure catcher user reward for one month Legend rank, as well as 1,000 points!• Who in the figures, 93% of reflection helps at least one year Legend rank 2,000 points and a colorfulSpooky Master individual will be ranked as a gift! For our users, who have never been exceeded at the end of the month the number corresponding to their rank Hit'n'Run options give you 2000 points. Lived who once option, received 1,500 points, who twice, and they became wealthier 1,000 points. When you talk to feel like your teammates with you, seek for
IRC Channel ! Special thanks we would like to tell you some of our users, it would not have been possible in this year's Spooky Dayz without them: bady26 , BaTTLeFaN14, Bookember, Chamea, DshadoW, foxi69, Grimm, Happydoll, iBRLCode, knock, kicsi1030, Konika, L4ce, Leckie, nikosssz, Ptesza, skrillex08, Sytix2, Thoth. Do not overdo your time spent on games! Fordítsatok sufficient time to rest, to sleep!