nCorePromo írta 1 napja:

FankaDeli - Szappanbuborék

FankaDeli Csigákat gyűjtöttünk albuma közönségfinanszírozás által kel életre, egészen pontosan 480 ember által. Sokan közülük nCore tagok, tőlünk tudtak a gyűjtésről. Nekik köszönhető Fanka friss klipje is, amely a Szappanbuborék című dalhoz készült és az interneten először nálunk látható! Egyúttal el is indult FankaDeli következő albumára a gyűjtés, melynek címe Felhőtérkép lesz.
ITT tudhatjátok meg a részleteket, hogy hogyan tudjátok támogatni és beszerezni az albumot! Köszönjük mindenkinek aki támogatja a hazai zene, film és játékkészítést!
A klipet
ITT nézhetitek meg.

Letöltés:

klip

Compact Disco: Van az úgy

Új dallal és klippel jelentkezett a Compact Disco! A slágervárományos Van az úgy a zenekar harmadik magyar nyelvű dala. A fiúk nemrég azt is elárulták, hogy ezen a vonalon akarnak most továbbmenni, és ezután is magyar dalokat fognak írni.
A magyar szövegnek az is jellemzője, hogy kis országunkban többen értik, mint az angolt. Ám a zenekar nem arról híres, hogy szájbarágós, egyértelmű szövegeket írna, magyarul sem.

A dalhoz készült klip pedig egy image klip lett, melyben egy táncosnő – Hajdú Laura – táncban jeleníti meg a dal által közvetített érzéseket, hangulatot, a zenekar pedig zenél.
A Van az úgy klipje
itt megtekinthető.

Letöltés:

klip
mp3
lossless

Somebody Call 911


Mikor az első EP-nk felkerült az oldalra, rengeteg pozitív visszajelzést kaptunk, amit köszönünk nektek! A megjelenésünk óta több tehetségkutatón is részt vettünk, második helyezéseket elérve, a zsűrik építő kritikáival a zsebünkbe. Természetesen a legfontosabb kritika mindig a hallgatóké, ezért várjuk a hozzászólásokban a véleményeteket! Az új single címadó dala az I hear you mellett egy bulizósabb nóta is felkerült, amihez egy lyrics videót is készítettünk. Fogadjátok nagy-nagy szeretettel az új dalainkat, reméljük sok örömteli percet okoz majd nektek.

Letöltés:

mp3

BASTARDS

2009-ben alakult rock&roll zenekar, mely kezdeti éveiben többnyire Motörhead, és egyéb feldolgozásokat játszott, majd később felvetődött saját dalok rögzítése is. A zenei megközelítés a nyolcvanas-kilencvenes évek rock/metal/punk gyökereiből táplálkozik. Komor, energikus zene született határozott világképpel és mondanivalóval, valamint határozott ellentéttel a külsőségek és a tartalom között. Ez lett a Revolver Night EP, ami 2015-ben jelent meg. Nincsenek trendek, és nincsenek szabályok, ez a legfontosabb irányelv. A lemez fizikai formában is megvásárolható a zenekartól.

Letöltés:

mp3


Benyák Zoltán - Az író és a lány

Benyák Zoltán (Született: Budapest, 1976. június 4.) magyar író. Leginkább fantasy és szürrealista témájú munkáiról ismert.
Főként regény és novella műfajában alkot. Emberközpontú, lélektani témái és fantasztikus hangulatai felismerhetővé teszik stílusát.
Jonathan Cross álnéven 2007-ben jelenik meg első regénye a Veszett lelkek városa az Agenda Kiadó gondozásában. 2008-ban a Kvartett című regényért Zsoldos Péter díjra jelölik. 2011-ben más írókkal közösen jelenteti meg a Pokoli Szimfóniák című novelláskötetet. 2012-ben először publikál saját néven, egy történelmi művet, A háború gyermekét, amit a Historium kiadó jelentet meg. Ezt követi ebben az évben az Ars Fatalis című regénye, amiben a hétköznapokat ruházza fel csodával. A regényt jelölték KIMTE egyesület Magyar Fantasy díjára. 2013-ban Az idő bolondjai regény következik, ami abban az évben el is nyeri a Magyar Könyvek Viadalának Szépirodalmi díját. 2014 egy realista regényt hoz, a Csavargók dalát, amiben három hontalan talál egy szemétbe dobott csecsemőt.

A mostani novellája, Az író és a lány, korábban még nem publikált írás az Ncore felületén jelenik meg először.

Letöltés:

Pdf

Translate :

FankaDeli - Soap bubble

is brought to life by FankaDeli album snails collected from public funding, to be precise by 480 people. Many of them nCore members knew us in the collection. Thanks to them Fanka fresh clip, which made ​​the song Soap bubble on the Internet and can be seen here first! At the same time it also started a collection FankaDeli next album, which will be titled Cloud Map.
HERE you can know all the details that you know how to support and to purchase the album! Thank you to everyone who supported the domestic music, movie and game preparation!
The clip ITT can watch it. Download: Clip Compact Disco: There is a so-new song and clip appeared on the Compact Disco! The tentative There's so hit the band's third song in Hungarian. The boys also revealed recently that this line they want to go further now, and will continue to write songs in Hungarian.The Hungarian text is also characteristic that some people in our country understand than English. But the band is not famous for being szájbarágós, clear texts would write, in English, either. The song made ​​clip became an image clip of a dancer - Hajdu Laura - Displays dance mediated song feelings, atmosphere and the band plays music. A There is a so-clip in view. Download: clip mp3 lossless Somebody Call 911 When the first EP nk has been placed on the page, we received a lot of positive feedback, we thank you! Since the emergence of more talent we have participated, reaching second place in the jury constructive criticism into our pockets. Of course, the most important criticism is always the students, so we expect your opinions in the comments! The new single's title track I hear you bulizósabb with a song has been uploaded, which made ​​a video of lyrics. Accept big, big love the new songs can, we hope you will cause a lot of joyful moments for you. Download: MP3 Bastards was founded in 2009 rock & roll band, which is the initial years of mostly Motörhead, and other processing required to be played later raised record their own songs as well. The musical approach of the eighties and nineties rock / metal / punk roots nourished. Komor, energetic music was a definite worldview and said nivalis supplier, as well as strong a conflict between outward appearances and content. It has become the Revolver Night EP, which appeared in 2015. There are no trends, and there are no rules, this is the most important directive. . The album can be purchased in physical form the band Download: MP3 Zoltan Benyák - The writer and her Benyák Zoltan (Born Budapest, June 4, 1976), Hungarian writer. Most works of fantasy and surreal theme known. Mainly creates novel and the short story genre. People-oriented, psychological themes and fantastic atmosphere make it recognizable style. Jonathan Cross in 2007 under the pseudonym appears on the first novel in the town of Agenda Mad Souls Publishing House. In 2008, the Quartet was nominated regényért Mercenary Peter fee. In 2011, jointly by the hell of Symphonies of short stories by other writers. First published in 2012 under a different name, a historical work, the child of war, which the publisher publishes Historium. This will be followed this year by the novel Ars Fatalis, which gives the everyday miracle. The novel was nominated for the Hungarian association KIMTE Fantasy Award. In 2013. The novel follows fools of time, which is to win the Hungarian Book of Fighting Nonfiction Award that year. 2014 brings a realist novel, The Hobo song, in which three homeless find a trash thrown infants. A recent short story, the writer and the girl, previously unpublished writing Ncore the surface appears first. Download: Pdf