Velkommen til


Vi vil gerne lægge ud med at sige velkommen til alle de nye brugere, samt undskylde for de problemer, der har været med hastigheden de sidste par dage. Det er ikke sådan siden plejer at fungere. Derfor har vores administratorer arbejdet hårdt på at få gjort siden mere stabil.

De er allerede nået langt, hvilket resulterer i at de kritiske fejl nu er løst og vi så småt kan påbegynde arbejdet med at få løst nogle af de andre små problemer. Serverens status bliver konstant overvåget og vores dygtige administratorer står klar til, at skrue på nogle knapper, hvis der på ny skulle opstå problemer. Vores nuværende server er naturligvis under et stort pres, hvorfor vi kan oplyse at vi allerede er i gang med, at frigøre yderligere kapacitet til gavn for alle brugere.


Endnu engang velkommen vi håber I vil finde jer tilrette herinde.

//SysOps og Staff

Translate :

Welcome to


We would like to begin by saying welcome to all the new users, and to apologize for the problems that have helped speed the last few days. It is not since usually work. Therefore, our administrators have worked hard to get done since more stable.

They have already come a long way, which results in that critical error has now been resolved and we are so small can start working to solve some of the other small problems. The server's status is continually monitored and our skilled administrators are ready to turn some buttons if the new problems occur. Our current server is obviously under a lot of pressure, and we can tell that we are already doing, to free up additional capacity for the benefit of all users.


Once again, welcome, we hope you will find yourselves organized here.

// SysOps and Staff