Sveiki,

atsiprašome visų, kad nebuvo įmanoma paremti per PayPal per pastarąsias kelias dienas. Atsirado keletas problemų, kurias vakar jau pašalinome. Šiuo metu vėl galima paremti per PayPal (bet, kaip ir praeitą kartą, toks paramos būdas yra laikinas, dėl to ši informacija nebus atnaujinta paramos puslapyje). Dėl tolimesnės ar papildomos informacijos kreiptis į Desinity.

Šiek tiek praplėtėme paramos galimybes, todėl dabar galima papildomai gauti ne tik VIP+pakvietimų, bet ir VIP visam laikui, tik pakvietimų, išsiųstus duomenis ir atsisiųstų duomenų atstatymą.

Esamų galimybių vertės:

VIP+pakvietimai - kainos paramos puslapyje.
VIP neribotam laikui - 27€ (atstoja paramą už 3 metus).
1 papildomas pakvietimas - 1€.
100GB papildomų išsiųstų duomenų - 7€.
200GB papildomų išsiųstų duomenų - 12€.
Atsisiųstų duomenų atstatymas (atsisiųsti duomenys: 0B): [esamas kiekis GB-aitais / 30], suapvalinta iki vienetų.

Parama nėra privaloma ir vartotojas gali paremti savu noru. Kainos gali kisti (atpigti/pabrangti), o parama gali būti bet kuriuo metu sustabdyta dėl įvairių priežasčių.

Sėkmės.
Translate

Welcome,

Sorry all, it was not possible to support through PayPal during the last few days. Appeared some problems which yesterday already removed. At the moment again be supported through PayPal (but, like last time, the way support is temporary, because this information is not updated support page). For further information or additional contact the Desinity.

Slightly extended support options, so now you can not only get additional VIP + invitations, but also VIP permanently, by invitation only, the data sent and downloaded data recovery.

The current value of the options:

+ VIP invitations - price support page.
VIP indefinite period of time - the 27 € (serves as support for 3 years).
1 additional invitation - 1 €.
100GB of additional outgoing - € 7.
200GB of additional outgoing - € 12.
Downloaded data recovery (download data: 0B): [GB-existing content AITA / 30] rounded up the pieces.

Support is not required and the user is able to support its own volition. Prices may vary (Cheaper / more expensive), and assistance may be suspended at any time for a variety of reasons.

Good luck.