Google Translate;

Again came the night of horrors ... The army of zombies and witches became the main target for this year as well. As the years go by, the failed attacks increasing aggression, hunger and desire for revenge provoke people's enemies. One goal in mind: to prevent them carrying out their plan. From today evening so nobody can feel safe, as this year begins enjoying great success among users.

Spooky Dayz

Who have recently joined the ranks of our users, here's a brief description of their event: day of the last few years that the site was occupied by the horrors of the tracker whose activities largely took control over the site. This year, several developers have successfully stuffed vulnerability, so the zombie army of witches, and they are not likely to damage the operation of the tracker. The great work of horror exasperated programmers, frames and other figures immediately began bombarding the site. Remember that these figures in relation to the quotation: "Do not drop your jaw when pumpkins instead of showing up some of the animals." We ask you to be a joint collaboration to strengthen our defenses. If these figures are caught in time, you feel that this site is not a serious detriment. Otherwise, unpredictable consequences of the battle. Your help, of course, this year will not remain without reward, but heed to the fact that this year's crop are starting to especially dangerous character. These at first sight is not possible to determine whether hostile or helpful, but it is certain that they are friendly, they can be even more beautiful than the others.

Most users figure catcher after beating back the attacks will be rewarded. The available awards are as follows, namely:

• Most of the 500-character user-catcher rewarded 1000 points!
• The 100 most user-catcher figure 1 Month Legend's reward, and 1000 points!

Warning! The enemy characters are not counted in these statistics!

Of course, thinking about those who are so actively protect our site to some of the enemy character is caught. For them, we offer the following options:

• Who in the figures, 93% of reflection helps, she Legend rank 1 Year, 2,000 points, and a colorful, custom Spooky Master will be ranked as a gift!

Users who have the Activity Menu arm after one month either crossed the rank required hit'n'run in torrents number (ie never received a download of withdrawal), they are preferentially, and a total of 500 points to invoke their friends on the side of the Spooky Dayz during.

Original;

Ismét elérkezett a rémségek éjszakája... A zombi- és boszorkányhadak fő célpontjai lettünk az idei évben is. Ahogy telnek az évek, a sikertelen támadások egyre nagyobb agressziót, éhséget és bosszúvágyat váltanak ki fő ellenségeinkből. Egy cél lebeg a szemünk előtt: meggátolni őket tervük kivitelezésében. Ma estétől kezdve tehát senki sem érezheti magát biztonságban, mivel idén is kezdetét veszi a felhasználóink körében nagy sikernek örvendő

Spooky Dayz

Akik a közelmúltban csatlakoztak oldalunk felhasználótáborához, nekik íme egy rövid ismertető az eseményről: az utóbbi évek ezen néhány napján az oldal trackerét rémségek szállták meg, akik tevékenységükkel nagy mértékben átvették az irányítást az oldal felett. Idén számos biztonsági rést fejlesztőink sikeresen betömtek, így a zombi- és boszorkányhadak nagy valószínűséggel nem tudnak kárt tenni a tracker működésében. A rémségek felbőszülve programozóink nagyszerű munkáján, azonnal elkezdték tökökkel illetve egyéb figurákkal bombázni az oldalt. Jól jegyezd meg az alábbi idézetet a figurák kapcsán: "Nehogy leessen az állad, ha tök helyett felbukkan néhány állat." Arra kérünk benneteket, hogy közös összefogással erősítsük meg védelmünket. Amennyiben időben elkapjátok ezen figurákat, úgy az oldal nem látja ennek komoly kárát. Ellenkező esetben beláthatatlan következményei lesznek a csatának. Segítségetek természetesen idén sem marad jutalom nélkül, de ügyeljetek arra, hogy az idei termés között is akad néhány, különösen veszélyes figura. Ezekról első látásra nem lehet eldönteni, hogy segítőkészek vagy ellenségesek, de egy biztos: amelyek barátságosak, azok akár sokkal szebbek is lehetnek a többinél.

A legtöbb figurát elkapó felhasználók a támadások visszaverését követően jutalomban részesülnek. Az elérhető jutalmak nevezetesen az alábbiak:

• Az 500 legtöbb figurát elkapó felhasználó jutalma 1000 pont!
• A 100 legtöbb figurát elkapó felhasználó jutalma 1 hónap Legend rang, továbbá 1000 pont!

Figyelem! Az ellenséges figurák nem számítanak bele ezen statisztikába!

Természetesen gondoltunk azokra is, akik olyannyira aktívan védik oldalunkat, hogy néhány ellenséges figurát is elkapnak. Számukra a következő lehetőséget tudjuk kínálni:

• Aki a figurák 93%-ának visszaverésében segít, ő 1 év Legend rangot, 2000 pontot és egy színes, Spooky Master egyéni rangot kap ajándékként!

Azon felhasználók, akik az Aktivitás menü élesítését követően egyetlen hónapban sem lépték át a rangjukhoz előírt hit'n'runolható torrentek számát (azaz egyszer sem részesültek letöltés megvonásban), ők kedvezményesen, mindösszesen 500 pontért hívhatják meg ismerőseiket az oldalra a Spooky Dayz ideje alatt.