Julkaisujen genret/tagit

Muutama huomio erityisesti uusille, mutta myöskin kokeneemmille julkaisijoille sekä kaikille Browsea käyttäville julkaisujen genreistä:

- Suomalainen materiaali löytyy Browsesta "Suomi"-genrellä. (Esim. Nightwish on suomalaista, vaikkakin englanninkielistä).
- Suomeksi jälkiäänitetty (dubattu) materiaali löytyy "Findub"-genrellä. (Koskee lähinnä Kids-kategorioita).
- Genret kirjoitetaan englanniksi, poislukien "Suomi", "Humppa" ja "Iskelmä".
- Genreinä on sallittua käyttää julkaisua kuvaavia tageja, kuten "Disney" Disney-elokuvissa, "Zombie" Zombie-elokuvissa tai vaikkapa "3D" tai "4K" 3D- ja 4K-elokuvissa. Jos olet epävarma, kysy Modeilta.
TRANSLATE

Publications of genres / tags

A few notes in particular to newcomers, but also for the more experienced publishers, as well as all Browsea using genres of publications: - Finnish material can be found Browsesta "Finland" -genrellä. (. For example, Nightwish is a Finnish, although English). - Dubbed in Finnish (dubbed) material can be found in "Findub" -genrellä. (Applies mainly to Kids-categories). - The genres are written in English, except for "Finland", "Inside Your Heart" and "Jazz." - Genres are permitted to use illustrative release tags, such as "Disney" Disney movies, "Zombie" Zombie movies or something like "3D" or "4K" 3D and 4K cinema. If you are unsure, ask for log in from.