Efter att flera anmälningar kommit in från Rättighetsalliansen mot oss och vår nya serverhost så har vi valt att ta det säkra före osäkra och stänga ner Starbits.
Vi i staff vill tacka er alla extremt mycket för all support,kärlek och ork ni användare motiverade oss med att driva sidan.
Men allt som har en början har ett slut. <3
//Staff
translate

After several notifications come in from the Legal Alliance against us and our new server host, we have chosen to be safe than unsafe and shut down the Star Bits.
We, the staff would like to thank all of you extremely much for all the support, love and strength you users motivated us to pursue the page.
But everything that has a beginning has an end. <3
// Staff