Kære alle sammen,
Vi har den seneste tid lavet en masse ændringer og gjort klar til en hel masse.
Læs meget mere om ændringerne her:

Det nye bruger system træder i kraft i løbet af Søndagen den 14 februar 2016
(Ny dato)

forums.php?action=viewthread&threadid=19221
Translate

Dear all,
We have recently made ​​a lot of changes and made ​​ready for a whole lot.
Read more about the changes here:

The new user system enters into force during Sunday February 14, 2016
(New date)

forums.php? Action = viewthread & threadid = 19221