Læs mere
SUBSTANCE søger nye subbere!

Er du god til dansk og engelsk?
Vil du være med til at tekste serierne?
Så lærer vi dig gerne op.
Du skal nok blive godt belønnet.

Kendskab til tekster og serier er ingen forudsætning. Vi kan lære dig det hele.

Vær med til at oversætte nogle helt nye serier, foruden de gode gamle.
Vær med i en fantastisk gruppe, hvor du bliver mødt med hjælp og masser af hygge.
Vær med til at sætte dit præg på SUBSTANCEs tekstede serier.

Vær med i SUBSTANCE, det er tiden og umagen værd.

Det handler om samarbejde. Hver subber tager en del hver, som tilsammen bliver en tekst til en episode. Herefter tager andre over. Du behøver strengt taget ikke oversætte mere end to dele om ugen, så de fleste har en chance for at kunne give en hånd med.

Vi håber naturligvis altid på, man har mere tid til fællesskabet og til oversættelserne.

Vil du gerne prøve om det er noget for dig, så følg de korte instruktioner her:

Hent vores testtorrent. torrents.php?id=693700. Læs vejledningen og oversæt så de 20 linjer til godt dansk. Kald srt filen for DitNavnTest.srt op upload den HER. Vælg Old HTML Uploader og husk flueben i privat.

Har du en prøveoversættelse klar, så send din ansøgning til SUBSTANCE her:
user.php?uk=substance
HUSK at vedlægge linket til din oversættelse på zippyshare.


Google Translate:
SUBSTANCE seeking new subbere!

Are you good Danish and English?
Do you want to subtitle the series?
So we teach you like up.
You'll be well rewarded.

Knowledge of texts and series is not a prerequisite. We can teach you everything.

Help translate some brand new series, in addition to the good old.
Joining a fantastic group where you are met with the help and lots of fun.
Help to make your mark on Substances subtitled series.

Joining SUBSTANCE, it's time and worthwhile.

It's all about collaboration. Each Subber take part each, which together will be a text for an episode. Then take others over. You do not strictly translate more than two portions a week, so most have a chance to lend a hand.

We hope, of course, always on, you have more time for the community and for the translations.

Would you like to try if it's something for you, then follow the brief instructions here:

Download our test torrent. torrents.php? id = 693,700th Read the instructions and translate so the 20 lines for good Danish. Call SRT file DitNavnTest.srt up upload it HERE. Choose Old HTML Uploader and remember checkmark in private.

Do you have a sample translation ready, please send your application to SUBSTANCE here:
user.php? uk = substance
Remember to attach the link to your translation on zippyshare.