MÁRCIUS 15. – AZ 1848–49-ES FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC ÉVFORDULÓJA – A MAGYAR SAJTÓ NAPJA – A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEMZETI ÜNNEPE
A Magyar Országgyűlés 1991-es határozata értelmében március 15-e az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc kezdetének, a modern parlamentáris Magyarország megszületésének napja és a Magyar Köztársaság nemzeti ünnepe. Ezen a napon osztják ki a Kossuth- és Széchenyi-díjakat.
Az 1848-49-es polgári forradalom és szabadságharc kezdete ez a nap, amelynek célja a függetlenség kivívása és az alkotmányos berendezkedés megteremtése volt. 1848 első hónapjaiban Európa számos városában forradalmak törtek ki. Ez kedvező körülményeket teremtett ahhoz, hogy a magyarországi reformelképzelések törvényes úton megvalósuljanak.
A forradalmat indító március 15-e jelkép lett: a kivívott szabadság megőrzésének és az elvesztett szabadság visszaszerzésének szimbóluma. A magyarság 1860 óta nemzeti ünnepének tekinti ezt a napot, függetlenül attól, hogyan vélekedett erről a mindenkori államhatalom.
1848-ban ezen a napon nyomtatták a magyar sajtó első szabad termékeit, a Tizenkét pontot és a Nemzeti dalt. 1990 óta ez a napot a magyar sajtó napjaként is ünnepeljük.

--------------------------------------

Google Translate:
MARCH 15 - the 1848-49 revolution and war ANNIVERSARY - THE HUNGARIAN PRESS DAY - THE REPUBLIC OF HUNGARY National Day
According to the Hungarian Parliament in 1991, March 15 decision to the 1848-1849 revolution and war of the beginning of the modern parliamentary Hungary's National Day and the birth date of the Republic of Hungary. On this day, shall be distributed to Kossuth and Széchenyi fees.
The 1848-49 civil revolution and the beginning of this day is aimed at the independence to achieve and the creation of a constitutional system. The first months of 1848 revolutions broke out in several cities in Europe. This has created conditions favorable to the Hungarian reform ideas are implemented legally.
The revolution was starting March 15 to become the symbol: Freedom won the conservation and recovery of lost liberty symbol. The Hungarians as a national holiday since 1860 to this day, regardless of how opined about the current state power.
In 1848 on this day, the Hungarian newspaper printed the first free products, the Twelve Point and the National Song. Since 1990, this is the day in the Hungarian press as well as the day to celebrate.