Results 1 to 3 of 3

Thread: defqonone.net

 1. #1
  M.FoUaD's Avatar
  Join Date
  Nov 2012
  Last Online
  22-01-2015
  Posts
  50
  Post Thanks / Like

  defqonone.net

  hi i'm movies uploader in some forum and i need this tracker cuz it has a pre releases that i couldn't find it anywhere

  thanx in advance

 2. #2
  tuan thao


  tainghepro.net chuyên bán buôn bán l? các thi?t b? camera ngu? trang quay phim siêu nh? giá c? c?nh tranh h*ng d?m b?o ch?t lu?ng
  D?a ch?: 30B Trung Van - Thanh Xuân - H* N?i

  Tell: 0466.759.662

  Mobile: 0906.226.225 - 090.22.77.552

  GIAO HÀNG THU TI?N T?N NOI TRÊN TOÀN QU?C  CHI TI?T XEM T?I Website: tainghepro.com.vn


  3, bút quay camera quay phim + ch?p ?nh
  S?n Ph?m M?i R?t Nh?  Bút camera 4G : 540.000 vnd B?o H*nh : 06 tháng

  Bút camera 8G : 800.000 vnd B?o h*nh : 06 tháng

  Bút camera taiwan : 1.500.000 vnd B?o h*nh : 12 tháng


  CHI TI?T XEM T?I Website: alogiare.net
  Mô t? chi ti?t:
  Dây l* dòng s?n ph?m Camera hi?n d?i nh?t. Siêu nh?, quay hình ?nh, CH?P ?NH v* âm thanh r? nét c? ng*y l?n dêm. Dùng d? ng?y trang trong công vi?c tác v? r?t thu?n ti?n. D?c bi?t gi?i Vip, các PV r?t quan tâm d?n s?n ph?m n*y!
  Vi?t ghi hình ti?ng ng?y trang siêu nh? h? tr? pin lithium-ion m?nh m? b?n b? d? phân gi?i cao d? d*ng s? d?ng có nút nh?n ghi âm, th*ch h?p cho nh?ng ngu?i dùng trong h?i ngh?, d*m phán, ký k?t h?p d?ng v?a sang tr?ng v?a ti?n l?i, có th? quay camera v* ghi hình lén m* d?i phuong không th? phát hi?n du?c.


  [/b]Ngo*i ra còn dùng l*m USB luu tr? d? li?u. Camera cmode ?ng K*nh 1/3'', tiêu c? 3,7mm d? nh?y sáng 0.5 lux, d? phân gi?i 480TVL.


  Các thông s? ch*nh:
  1. Quay phim ch?t lu?ng cao cùng v?i ghi âm thanh. Âm thanh có th? du?c ghi v?i ch?t lu?ng cao trong bán k*nh 15m. Di?u n*y h? tr? t?i da cho các công vi?c ph?c t?p c?a C?nh sát, nh* báo, d?c bi?t l* thám t? tu.
  2. Bút có kh? nang vi?t ra m?c nhu b?t k? cây vi?t n*o
  3. Nó có th? k?t n?i v?i b?t k? máy t*nh n*o ho?c thi?t b? di?n t? s? d?ng giao ti?p USB
  4. Không c?n c*i driver cho các h? di?u h*nh: Windows98/98SE/2000/XP/Vista, MAC OS, th?m ch* l* Linux
  5. D?nh d?ng file MPG (chu?n AVI), d? phân gi?i 480TVL
  6. T?c d? ghi: 700kb d?n 900kb/s
  7. D? phân gi?i lên d?n 3.2 megapixel
  8. Thi?t b? còn t*ch h?p thêm ch?c nang autozip t? d?ng gi?i nén hình ?nh du?i d?ng file mpeg mp4, nên khi quay ho?c ch?p hình, ?nh s? t? d?ng nén xu?ng nên 4GB


  2, bút quay phim siêu nh? slim
  Giá bán: 1.200.000 VND - B?o h*ng: 12 Tháng


  CHI TI?T XEM T?I Website: shoponline154.com

  Các thông s? c?a Camera:
  Super Slim Camera Pen l* dòng s?n ph?m Camera hi?n d?i v* t?i tân nh?t. siêu nh? (Super Slim), quay hình ?nh, ch?p hình v* âm thanh rõ nét . Dùng d? ng?y trang trong công vi?c tác v? r?t thu?n ti?n. D?c bi?t gi?i Vip, các PV r?t quan tâm d?n s?n ph?m n*y!
  Vi?t ghi hình ti?ng ng?y trang siêu nh? cho phép luu l?i trong 1h -1.5h d? phân gi?i cao d? d*ng s? d?ng có nút nh?n ghi âm, th*ch h?p cho nh?ng ngu?i dùng trong h?i ngh?, d*m phán, ký k?t h?p d?ng v?a sang tr?ng v?a ti?n l?i, có th? quay camera v* ghi hình lén m* d?i phuong không th? phát hi?n du?c.


  [/b]D? PHÂN GI?I C?C CAO 3.2 MEGAPIXEL QUAY PHIM CH?P ?NH TRÊN C? TUY?T V?I

  Bút S? d?ng th? nh? ngo*i lên 4 Gb (b? nh? trong = 0Mb)
  Cây bút bi Slim t*ch h?p Camera dòng v*ng Gold m?i v? c?c kì l?ch lãm v* sang tr?ng có d? nét cao hon các lo?i cu kh?c ph?c nhi?u nhu?c di?m. Dòng v*ng GOLD s? d?ng chip set nhân c?c kì m?nh m? v* hi?u qu?.
  V?i khách h*ng ? n?i th*nh H* N?i, mua h*ng tr?c ti?p Website: alogiare.net
  Giao h*ng t?n noi trong th*nh ph?: Quý khách cung c?p:
  D?a ch? giao h*ng - Th?i gian giao h*ng - S? di?n tho?i liên h?
  Ph* giao h*ng tùy kho?ng cách: 20k-30k [/b]

  D?i v?i khách h*ng ? ngo*i H* N?i: Chuy?n h*ng qua du?ng buu di?n. Thanh toán qua ATM: Quý khách vui lòng g?i ti?n qua t*i kho?n ngân h*ng.
  Ph* v?n chuy?n t*nh theo giáo buu di?n ho?c xe khách.
  Sau khi nh?n du?c ti?n thì sau 24h -->72h quý khách h*ng s? nh?n du?c h*ng. Chúng tôi s? g?i thông báo n?u có tr? ng?i trong vi?c g?i h*ng.

  Nh?n cung c?p h*ng cho các d?i lý trên to*n qu?c!
  Chú ý: Ki?m tra tem v* phi?u b?o h*nh khi nh?n h*ng.
  Cám on quý khách dã l?a ch?n d?ch v? v* s?n ph?m!
  [/size] may ghi am chuyen nghiep may ghi ammay ghi am gia re[size=2]

 3. #3

  Join Date
  Feb 2013
  Last Online
  01-03-2013
  Posts
  5
  Post Thanks / Like
  Tracker shut down , and what is that crap above ?

Similar Threads

 1. [ HAVE ] 1x Feel-Free.ro 2x Defqonone.net
  By flack2012 in forum Trade Section
  Replies: 0
  Last Post: 19-12-2012, 12:22 AM

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •