Pentru că n ultima vreme avem parte de tot mai mulți utilizatori invitați aiurea (fac spam, flame, fake etc) și pentru că se pare că cei care invită astfel de persoane nu prea le pasă de ce fac pe site acești invitați ai lor, am decis să mbunătățim un pic regulile.

Regula (n efect de mult timp) este că fiecare răspunde de persoanele pe care le invită pe site. Voi direct sunteți răspunzători de cei pe care i invitați.

Astfel, din secunda asta se va ntmpla așa:
- dacă inviți o persoană care ncalcă regulile des, sau pur și simplu calcă pe bec un pic mai tare, tu, cel care l-ai invitat, vei primi warn și toate invitațiile ți se vor retrage. Nu contează cum le-ai obținut, rămi fără ele. Asta e valabil n cazuri ușoare.

- dacă inviți o persoană care face ceva grav (spam, reclamă, fake, injurii publice sau via PM etc), tu, cel care l-ai invitat, vei primi warn (sau mute după caz), vei avea toate invitațiile retrase, și vei primi demote la o clasă care nu poate trimite invitații. Și aici mă adresez acum n special celor cu conturile de VIP+ (că doar ei pot trimite invitații momentan), aveți grijă pe cine invitați ca rămneți fără VIP (da, chiar dacă ai donat pentru VIP permanent, vei primi demote fără drept de apel). De asemenea, această sancțiune se aplică și dacă inviți pe cineva care a mai avut cont aici sau faci un giveaway cu invitații.

Nu vom tolera nesimțirea și indiferența unora de a invita persoane care nu au ce căuta ntr-o comunitate.
Nu cred ca la voi n casă invitați orice necunoscut. Așa este și aici. Invitațiile sunt pentru rude, prieteni, amanți etc.

Acestea fiind spuse, aveți mare grijă pe cine invitați, dacă nu cunoașteți personal persoana pe care doriți să o invitați, nu riscați aiurea.

Pentru discuții există acest topic.


Administrația FileList**Google Translate :

Because lately we have the more users invited elsewhere (do spam, flame, fake, etc.) and it seems that those who invite such people do not really care what you do on their site these guests, we decided to "improve" a little rules.

Rule (in effect for a long time) is that each is responsible for the people you invite to the site. You are directly responsible for those you invite.

Thus, this second will happen:
- If you invite someone to break the rules often, or simply walk in the bulb a little harder, you who you invited, you will receive invitations warn and all you will withdraw. No matter how you get them, stay with them. That's true in mild cases.

- If you invite someone who does something bad (spam, advertising, fake, public insults via PM etc) you who you invited, you will receive warn (or move if necessary), you will have all the invitations withdrawn, and demote you get to a class that can not send invitations. And here I speak now especially those accounts VIP + (although they can send invitations now), be careful who to invite to stay with VIP (yes, even if you donated for VIP permanent, you will receive demote without appeal) . Also, this penalty applies if you invite someone who had account here or do a giveaway with invitations.

We will not tolerate callousness and indifference to invite some people who do not belong in a community.
I do not think any guest in your house unknown. So it is here. Invitations are for relatives, friends, lovers etc.

That said, be careful who to invite if you do not personally know the person you want to invite, do not risk elsewhere.

For discussion of this topic there.


FileList Administration