Google Translate;

With less than a week left until Christmas, we want the staff to take this opportunity to send a small Christmas message.

The past year has been in summary, a very progressive year for new SWP - magnet links have to many people's initial fright introduced and criticized, and finally, after many hectic debates about common misunderstandings regarding safety, acceptable. Many former users have found their way back, and many enthusiasts have jointly helped each other to build an entirely new magnetic archives if soon the entire 10,000 links!

We, the staff has also put a lot of time as far as possible the received proposals and ideas, which fortunately has been to everyone's liking.

A big thank you, we also want to address to everyone that despite the absence of any claim, has chosen to support us financially. After almost eight years, it sounds like a superannuated old cliche - but it is still you who stand for SwePiracy's full survival. As a thank you to all donors from the past year, and perhaps as an incentive to those who are considering making a financial contribution, is promised a surprise to all donors on Christmas Day.

Finally, we want the staff wish everyone a merry Christmas and a happy new year!


Original;

Med mindre än en vecka kvar till jul, vill vi i staff passa på att skicka en liten julhälsning.

Det gångna året har sammanfattningsvis varit ett mycket utvecklande år för nya SWP - magnetlänkar har till mångas initiala förskräckelse införts och kritiserats, för att slutligen, efter många hektiska debatter kring vanliga missförstånd vad gäller säkerhet, accepteras. Många gamla användare har hittat tillbaka, och flera eldsjälar har solidariskt hjälpts åt att bygga upp ett helt nytt magnetarkiv om snart hela 10 000 länkar!

Vi i staff har även lagt mycket tid på att så långt som möjligt uppfylla inkomna förslag och idéer, vilket som tur är har varit till mångas belåtenhet.

Ett stort tack vill vi även rikta till alla, som trots att det inte föreligger något som helst krav, har valt att stödja oss ekonomiskt. Efter snart åtta år låter det som en avdankad gammal klyscha - men det är fortfarande ni som står för SwePiracy's fulla överlevnad. Som ett tack till samtliga donatorer från det gångna året, och kanske som en morot till er som överväger att bidra ekonomiskt, utlovas en överraskning till samtliga donatorer på juldagen.

Slutligen vill vi i staff önska alla en god jul och ett gott nytt år!