Google Translate;

Better late than never - SSL is now available on SwePiracy! SSL means that all data traffic between your browser and our servers is encrypted, and thus very difficult to intercept by a malicious third party. You enable SSL simply by changing http to https directly in your browser. Please note that your browser will probably inform you that "the page is not safe", which of course can be ignored and because we selected generate your own SSL certificate instead of buying one.


Original;

Bättre sent än aldrig - SSL finns nu att tillgå på SwePiracy! SSL innebär att all datatrafik mellan din webbläsare och våra servrar blir krypterad, och således mycket svår att avlyssna av en illasinnad tredjepart. Du aktiverar enkelt SSL genom att byta ut http mot https direkt i din webbläsare. Vänligen notera att din webbläsare förmodligen kommer informera om att "sidan inte är säker", vilket självklart kan ignoreras och beror på att vi valt generera ett eget SSL-certifikat istället för att köpa ett.