Hiện nay tracker đang bảo tŕ nên sẽ không thề download file .torrent, các hoạt động khác vẫn diễn ra b́nh thường, khi nào hoàn tất sẽ thông báo đến các bạn sau.

Tracker is under maintenance, some torrents can't be downloaded, we'll fix the problem soon.