Google Translate;

SWP has from today introduced an additional time-based bonus given to all who alone seeding links (single seed time). The bonus is awarded in addition to the regular seed time bonus, and is 0.02p per link and hour.

We hope this will result in an increased life span of our magnet links, and thus a generally broader range of materials!

Finally, we must also recall that the donation meter is not reached 100% since November - a trend that, unfortunately, we will not manage to make our way to eternity.


Original;

SWP har från och med idag infört en extra tidsbaserad bonusutdelning till alla som ensamt seedar länkar (ensam seedtid). Bonusen utdelas som tillägg till ordinarie seedtidsbonus, och är 0.02p per länk och timme.

Detta hoppas vi kommer resultera i en ökad livslängd på våra magnetlänkar, och därmed ett generellt bredare utbud av material!

Avslutningsvis tvingas vi även påminna om att donationsmätaren inte nått 100% sedan i november - en trend som vi tyvärr inte kommer lyckas ta oss fram på i all evighet.