Google Translate;

For all of you who can no longer retrieve the magnet links - press F5, or clear the browser memory. We have a file that is changed, which they were affected browsers have not yet had time to pay attention. The "bug" thus lies with you and not with us.


Original;

För alla er som inte längre kan hämta magnetlänkar - tryck på F5, alternativt rensa webbläsarminnet. Vi har en fil som ändrats, vilken de drabbades webbläsare ännu inte hunnit uppmärksamma. "Buggen" ligger alltså hos er och inte hos oss.