Google Translate;

Somewhere you have to draw a line!

Dare To Refuse Facebook

As everyone knows, Ti has no FB page or similar, something that had been hanging there since TTi. We also do not intend to have any and would you in the unlikely look like, report it to Staff this instant!

(Who knows, maybe it pays off)


Original;

Någonstans måste man dra en gräns!

Våga Vägra Facebook

Som alla vet så har Ti ingen FB sida eller liknande, något som hängt kvar sedan TTi. Vi har inte heller för avsikt att skaffa någon och skulle ni mot förmodan se något liknande, rapportera det till Staff omedelbums!

(Vem vet, det kanske lönar sig)